Remont në linjën 35 kV Hec Bistrica 1 – Hec Bistrica 2, 25 shkurt pa energji disa zona në Sarandë

Për shkak të një defekti në linjën 35 kV që lidh dy Hec-et (Hec Bistrica 1 – Hec Bistrica 2) që janë nën administrimin e KURUM kanë mbetur pa energji zona e Ksamilit, Sarandë, Vrion, Delvinë, Livadhja, Bunec, Shënvasi, Krekës