Remont në linjën 35kV Bulqizë – Krastë, 7 tetor kufizime energjie në disa zona në Bulqizë

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 7 tetor gjatë intervalit kohor 09:00-16:00 do të punohet në linjën 35kV Bulqizë – Krastë. Pa energji do të mbeten këto zona në Bulqizë:

(ish Komuna Kraste), Fshatrat: Melsu, Lugu i Thelle, Gjon, Peshk, Lene, Thekna, Qarre, Staveç, Miniera, Fabrika pasurimit Bater, Miniera Karap Lika