Remont në NST Bajram Curri, 8 tetor kufizime energjie në disa zona në Tropojë

Në vijim të investimit për mirëmbatjen e rrjetit, në datën 8 tetor do të stakohet energjia në disa zona në Tropojë:

10:00-13:00

Gjon Gecaj, Q. Arsimore, allati Kultures, Bashkia, Nimaj, Partizan 1, 2, 3, 4, Gjyryq, Elektriku,, kopshti, Dardania, 28 Gushti, Frigoriferi, Lloqi

13:00-16:00

Fushe Lumi, Llugaj, Jelicaj, Mukove, Vushniqe, Gurine, Mahalla e eperme, Hysaj, Luzhe, AmC, Eagle, Vlad, Vlad Fushe, Demaliaj, Zherke, Isufaj, Qorraj, Shulla Rushte, Vilic, Rodogosh, Visoce, Berishe, Breg-Pac, Mash, Rushte, Breg-Rushta, Dojan, Gjure, Markaj, Melush, Breqan, Dubrove, Bllade, Rosuje, Dunishe, Fagje, Vatoc, Vidrice, Bujan, Dunishe, Ujesjelles, Livadhi I Turkut, Ranxa Gri, Rakic Gri, Pec Mekaj Gri,Demushaj, Vindi, Cerrnice, Rrogom Fshat, Zekaj, Rragam Qender, Bujlgecaj, Gjemakaj, Rrusaj, Qillaj-Begaj, Begaj, Babine, Lushaj, Madan, Rruga e Gashit,Kovac, Qelaj, Myhejan, Gosturan, Kerrnaje, Zhenaj, Kuarci, Shkezen, Qelaj, Sopot, Berhasaj, Ahmataj, madane, Shumice, Nakaj, Kojel-Shpati, Aste, Sylaj,Lumesh, Tafaj, Vicidol, Pitomine, Shkelzen Berisha, hasan Muzia, Lugu I Zi,Boshnjak, Qelak, Aliaj, Sallah, Kaminice, Padesh, Lushaj, Treshnjeve, Buqine, Kucaj, Papaj Hagjia, Kucane, Dellas, Qeli, Telekom,Lume, Koje, Murataj, Toskaj, Dedaj, Dollapaj, Rustemaj, Biberaj, Oruqaj, Grac, Qokaj, Shoshan, Demaj, Kelcyre, Kika, Kollate, Valbone,Ujesjellesi qytet, Quku I Dunishes, Breg,Rranxe, Llom, Gjelaj, Toskaj.