Remont në Linjën 35kV L30-14/2 Uznovë – Polican, 19 tetor kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit në linjën 35kV L30-14/2 Uznovë – Polican, në datën 19 tetor do të ketë kufizime të energjisë gjatë intervalit kohor 10:00-14:00.
Pa energji do të mbeten disa zona: Bargullas, Nishovë,
Novaj, Provonik, Kalluç, Serat Poliçan, Ujësjellësi Poliçan, Mbrakull, Furra e Celikut, Terpan, Torozhan, Mbrakull, Tuneli, Uzina, Spitali, Policia, Ish Spitali Vjetër, Vodafon, Tuneli, Frigoriferi, Çerenisht, Nishicë, Veleshnjë, Ujësjellësi Sharovë, Potom, Çepan, Backe, Kreshovë, Lepan, Leshnjë, Gjorgovë, Tomorricë, Spitali, Ujësjellësi, Turizmi, Telekomi, Store, Vërzhezhë, Munushtirë, NSHN, Konservat, Kakruk, Vendreshë, Spatharë, Krorëz,
Stacioni i Pompave, Dobrushë, Bogovë.