Remont në linjën 35kV L30-26 Korcë – Maliq, 29 Maj kufizime energjie në disa zona

Për shkak të punimeve për mirëmbajtjen e rrjetit që do të kryhen në linjën 35kV L30-26 Korcë – Maliq, në datën 29 Maj nga ora 10:00-14:00, do të ketë kufizime energjie në këto zona në Korcë: Bashkia Maliq,
ish-Komuna Libonik, Fshatrat: Vloçisht, Drithas, Ploçisht, Babjen, Shtëpia e Oficerave, ish-komuna Podgorie, Fshatrat Sheqeras, Rëmbec, Orman, Drithas, ish-komuna Pirg, Fabrika e alkolit, Fabrika e Përpunim Drurit, Velçan, Strelcë, Moglicë, Lozhan, Senisht, Tresovë, Miniera Rosover.