Remonti në rajonin e Veriut, në datën 29 Maj punime në nst Vukpalaj

Për shkak të punimeve që do të kryhen në nst Vukpalaj në datën 29 Maj, nga ora 10:00-15:00, do të ketë kufizime të energjisë në disa zona në Shkodër si:
Ish-komuna Kelmend, Gruemirë (pjesërisht), Kastrat (pjeserisht).