Remont në linjën 35kV L30 – 31/2 Uji i Ftohtë – Radhimë– Orikum, në datën 11 mars, 11 mars kufizime energjie në disa zona në Vlorë

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV L30 – 31/2 Uji i Ftohtë – Radhimë– Orikum, në datën 11 mars gjatë intervalit kohor 07:00- 08:00, do të mbeten pa energji këto zona në Vlorë:

Radhimë, Tragjas, Dukat, Fshat Dukat, Llogara, Jonufër, Orikum, Shën Thanasë