Remont në linjën 35kV L30-43 Peshkopi – Fush Aliaj, 7 maj kufizime energjie në disa zona në Dibër

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV L30-43 Peshkopi – Fush Aliaj, në datën 7 maj gjatë intervalit kohor 09:00-16:30 do të stakohet energjia në këto zona në Dibër:

Arras, Fushe Çidhen, Lazrej, Mustafë, Fushë Aliaj, Rrethas, Sina e Poshtme dhe e Sipërme, Fushë Çidhen, Bllicë, Kullas, Radomir, Sllovë, Shumbat (Zona Peshkopi; Sllovë, Kalisi , Bushtrica, Caja (Z. Kukesit), Zalldardhë, Reç, Lurë, Ndershen, Tejmollë, Verri, Arrën, Lajthizë