Remont në linjën 35kV L30-59 Kalimash – Krumë, 15 maj kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV L30-59 Kalimash – Krumë, në datën 15 maj gjatë intervalit kohor 10:00-16:00 do të stakohet energjia elektrike në këto zona në Kukës:
Zahrisht, Pla, Nikoliq, St Pompave, Pla Krume, Vllahen, Bardhaj, Helshan, Kostur, Perollaj, Ukperaj, Tropoja: Kam, Zogaj, Kepenek,Xhuxhe, Antena RTSH(Qafe Prush), Qarr, Golaj,Qarrë,Letaj,Zgjeç, Pla, Brat, Dobrune, dog. Qafe Prush, Cahan, Kishaj, Mujaj, Pogaj, ant AMC, St. Ujsjeles Cahan, Fajze, Brenoge, Vranisht, Sefoll, Metaliaj, Myc-has, Tregtan, Liqe Kuq, St/P Uj Branogdhe Tobel,
Bashkia Krumë me lagjet nr 1 dhe nr 2, zona Industriale, lagjia Peke, Gajrep