Remont në linjën 35kV L30-74 Fush Kuqe – Rrile, 2 tetor kufizime energjie në disa zona në Lezhë

Njoftim për abonentët Lezhë📌

Stakim i datës 2 Tetor📍

Për shkak të punimeve të planifikuara në linjën 35kV L30-74 Fush Kuqe – Rrile dhe te TR1+23.6 e 6.3MVA 35/10kV ne N/stacionin Rrile, ne daten 2 tetor gjatë intervalit kohor 10:00-16:00 do të mbeten pa energji këto zona në Lezhë

Rrile: Gryk Lumi (Kom. Shenkoll), Barbullojë, Gajush, Shènkoll, Tale, Burgu Shkolle, Tale