Remont në linjën110kV L110-10/2 Ballsh – Memaliaj, 24 korrik kufizime energjie në disa zona në Tepelenë

Për shkak të remontit të planifikuar në linjën110kV L110-10/2 Ballsh – Memaliaj, në datën 24 korrik gjatë intervalit kohor 05:00-09:30 do të stakohet energjia në këto zona në Tepelenë

Ish Komunat Qesarat, Krahës, Lopës, Shehaj, Levan, Allkomemaj, Zhulaj, Zhapokikë, Iliras, Toc, Koshtan, Canometaj, Panjoll, Amanika, Mogila, Kalivac, Leshnje, Dorez