Remont në NST Lozhan, NST Gjanç dhe NST Rehovë, 21-23 dhe 25-27 korrik kufizime energjie në disa zona në Korçë

Për shkak të remontit të planifikuar në NST Lozhan dhe NST Rehovë, në datat 21-23 dhe 25-27 korrik gjatë intervalit kohor 10:00-14:00 do të stakohet energjia në këto zona në Korçë

21 korrikVelçan, Strelce, Moglicë

22 korrikLozhan, Senisht, Tresovë

23 korrik

Rehove, Lubonje, Vithkuq, Brozdovec, Leshnje

25 korrik

Voskop, Dersnik, Polena, Kamenice, Dvoran, Bellovode

26 korrik

Voskop, Bellovode

27 korrik

Voskop, Dersnik, Polena