Remont në në linjën 35kV, L30-55/1 Bogiq 220kV – Koplik – Hani Hotit, në NST Velipojë dhe në NST Koman, 11-12 dhe 14 maj kufizime energjie në disa zona në Shkodër

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV, L30-55/1 Bogiq 220kV – Koplik – Hani Hotit, në NST Velipojë dhe në NST Koman, në datat 11-12 dhe 14 maj gjatë intervalit kohor 09:00-16:30 do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:

11 maj/Qytet  Koplik (pjesërisht), Bashkia Koplik, Njesite Administrative Shkrel, Kastrat, fshatrat: Goraj, Katun, Kastrati, Gradiskije, Ktosh, Demiraj, Hot, Grude fushe, Gruemire cesme, Kaldrun, Sterbeq, Jubice, Flakë

12 maj/ Koman, Karme, Gegaj, Haxhiaj, Pecaj, Palaj, Vukjakaj, Vukaj, Barcolle, Qerret, Vile, Telume, Kishe Arre, Luf, Qerret, Gomsiqe, Kçire, Vrrith, Kaftalle, Korthpule, Dush, Qerret Vogel

14 maj/09:00-12:30

 Plazh Velipojë (Pallatet : Sait Fishta), Sektor Velipoje, Fshati Rrjoll,

14 maj/12:30-16:00

  Plazh Velipojë