Remont në në NST Korçë, 21-24 tetor kufizime energjie në qytet dhe fshatrat përreth

Njoftim për abonentët Korçë

Stakim, data 21-24 Tetor

Për shkak të punimeve të planifikuara në NST Korçë ku do të zëvendësohet transformatori i fuqisë 45MVA 110/35/10kV, në datën 21 tetor do të stakohet energjia në intervalin kohor 04:00-06:00 qytetin e Korçës, Bulgarec, Voskopojë, Lumalas, Mercan, Porodina, Kloca, Barinj, Rabonik, Drenovë, Mborje, Pojan, Cardhak, Maliq, Libonik, Vloçisht, Drithas, PloçishtPodgorie,Sheqeras, Rëmbec, Orman, Drithas, Pirg, Moglicë, Velçan, Strelcë, Lozhan, Senisht,
Tresovë, Qendër, Bitinckë, Miras, Kapshticë, Bilisht, Liqenas,
Progër, Pojan, Hoçisht, Vranisht, Stropan, Vishocicë, Baban, Voskop, Dersnik, Polena, Kamenice, Dvoran, Bellovodë, Rehovë, Lubonjë, Vithkuq, Brozdovec, Leshnjë, Gjanc

08:00-08:30
Maliq, Libonik, Vloçisht, Drithas, Ploçisht, Babjen,Podgorie, Sheqeras,
Rëmbec, Orman, Drithas, Pirg, Velçan, Strelce, Moglicë, Lozhan,
Senisht, Tresovë, Qendër, Bitinckë, Miras, Kapshticë, Bilisht, Liqenas, Progër, Pojan, Hoçisht, Vranisht, Stropan, Vishocicë, Baban, Voskop, Dërsnik, Polena, Kamenice, Dvoran, Bellovodë, Rehovë, Lubonjë, Vithkuq, Brozdovec, Leshnjë✔️

Remont në NST Gjanç dhe Rehovë, 21, 23-24 tetor

21 tetor/10:00-14:00
Voskop, Dersnik, Polena, Kamenicë, Dvoran, Bellovodë

23 tetor
Voskop, Dersnik, Polena

24 tetor
Vithkuq, Brozdovec, Leshnjë, Rehovë, Lubonjë