Remont në një nga fiderat e NST Valias, 13 qershor kufizime energjie në disa zona në Tiranë

Njoftim për abonentët #Tiranë

Stakim, 13 qershor

Për shkak të remontit të planifikuar në datën 13 qershor në një nga fiderat e NST Valias, gjatë intervalit kohor 09:00-12:00 do të stakohet energjia në këto zona

 Çekrezë, Kasallë