Investimi në sistemin matës, OSSH po instalon rreth 120 mijë pajisje të reja “smart”

Një ndër proceset më me rëndësi për OSHEE Group është investimi në sistemin e matjes. Instalimi i matësave të rinj elektronik, gati për tu përshtatur në “smart” vijon çdo ditë në të gjithë vendin.
Procesi po ndiqet nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH sh.a), në kuadër të projektit “rimëkëmbja e sektorit të energjisë.
Objektivi është shdërrimi i sistemit të matjes, duke instaluar rreth 120 000 pajisje të reja sipas standardeve ndërkombëtare, klasi 1.