Remont në NST Bulqizë, 13-14 maj, kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Bulqizë, në datat 13-14 Maj do të stakohet energjia në këto zona në Bulqizë

13 Maj/09:00-16:30

Pjesërisht qyteti Bulqizë

14 Maj/09:00-16:30

Dragu, Fushë Bulqizë, Zerqan, Vajkalth, Bashkia Bulqize, Lagjia e re, Lagje Çupe, Sallake