Remont në NST Cas dhe NST Dobraç, 8-9 prill kufizime energjie në disa zona në Shkodër

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Cas, NST Dobraç, në datat 8-9 prill gjatë inyervalit kohor 06:00-07:00 do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:

8 prill

Reç i Ri, Reç i Vjetër, Boks i Ri, Gaduç, Mali Kolaj, Gomsiqe, Ças, Luarzë, Mbi Sukë

9 prill

Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Boriç