Remont në NST Delvinë dhe linjën 35kV Bistrica 2 – Delvinë, 25 mars pa energji disa zona në Sarandë

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 25 mars gjatë intervalit kohor 09:00-15:00 do të kryhen punime në NST Delvinë dhe linjën 35kV Bistrica 2 – Delvinë. Pa energji do të mbeten këto zona në Sarandë;

Pjesërisht: qyteti Delvinë, Bajkaj, Vanë, Palavli, Vergo, Fush Veri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat, Isak, Kalas, Ballmatat, Rusan, Stjar, Mavropull, Shijan, Karabaxh, Lefterhor, Kakodhiq, Varfaj