Remont në NST Elbasan 1 dhe NST Elbasan 4, 5-6 tetor dhe 8-9 tetor kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të planifikuar në NST Elbasan 1 dhe NST Elbasan 4, në datat 5-6 tetor dhe 8-9 tetor do të stakohet energjia në këto zona në Elbasan

5 tetor/08:00-17:00

Bradashesh, Pajengë, Gracen, Petresh, Jetesh, Terbac, Shemhill, Balldren

6 tetor/09:30-13:00

Gracen, Shijon, Dopaj, Mamel, Shtemaj, Komuna Bradashesh, Delishte

8 tetor/10:00-13:00

Grekan, Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Uji Pishem Kajan, Kom. Kajan , fshatrat: Gjolene, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinez, Dushk, Fierze, Cerrage, Cestie

9 tetor/10:00-13:00

Koksi, Kurum, Gelqere, Xhamat, Uzina Mekanike 2,Stacioni pompave Fshat,Dolomiti Gelqeror, Furnata, Enira Metal.