Remont në NST Librazhd, 5 tetor kufizime energjie në disa zona

Në vijim të grafikut të remonteve të parashikuara për këtë javë, të hënën, 5 tetor do të kryhen punime në NST Librazhd. Gjatë segmentit kohor 12:00-15:00 do të stakohet energjia në këto zona në Librazhd

Orenjë, Ballgjin, Dranovicë, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Ferrë, Dragostunje, Frarë, Gurekuqe, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis (Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Arrëz Gizaresh, Balëz, Gizavesh, Borici, Brazdaj