Remont në nSt Elbasan 2 dhe Cërrunjë, 9-10 maj kufizime energjie në disa zona

Stakim i datës 9 -10 maj

Remonti në nSt Elbasan 2

9 maj, 10:00-14:00
Zona e ish-Kombinatit Metalurgjik, Biznese, Koksi, Kurum, Gëlqere, Xhamat, Uzina Mekanike 2, Kurum 4, NMT, Stacioni pompave Fshat, Dolomit Gelqeror, Furnalta, Enira Metal

Remonti në nSt Cërrunjë
10 maj, 10:00-14:00
Kukucovë, Katërlis, Kutërqar, Dushan, Zgjup (koder, fushe),
Ish Kom. Pishaj, Porocan, Zavaline, Fshatra: Gjerë, Holtas, Kabash, Katund, Kotorr, Pompa Ujësjellësi Cing Posht