Remonti në nSt Pogradec, 7, 8 dhe 10 maj kufizime energjie në disa zona

Stakim i energjisë në nSt Pogradec

7 maj, ora 09:00-13:00
Pa energji: Vreshtaz, Pirg, Podgorie, Nishavec, Petrushe, Ish Komunat Çërravë, Dardhas
8 maj, 09:00-11:00
Pa energji disa lagje në qytetin e Pogradecit: Lagjia 5,3,1 dhe 2, bashkia, komuna Buçimas, Spitali, Çërravë, Vërdovë, Rëmenj, Tushemisht
8 maj, 11:00-13:00
Pa energji Bashkia Pogradec, lagjet 1, 2, 3, 5, Qendra, Posta, Parafabrikatet, Blloku, Materniteti, Buçimas, Gazerma, Ushtria, Lini, 1 Maji, Vilat,
10 maj, 09:00-13:00
Pa energji bashkia Pogradec, Lagjia 3, 5, Komuna Buçimas, Spitali