Remont në NST Fushë Aliaj, 5 tetor kufizime energjie në disa zona në Dibër

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datën 5 tetor gjatë intervalit 09:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Dibër

Arras, Fushe Çidhen, Lazrej, Mustafe, Kom. Arras; Fushe Aliaj, Rrethas, Sina e Poshteme dhe e Siperme, Fushe Çidhen, Bllice, Kullas, Radomir, Sllove, Shumbat (Zona Peshkopi; Sllove, Kalisi , Bushtrica, Caja (Z. Kukesit), Zalldardhe, Reç, Lure, Ndershen. Peshkopi); Tejmolle, Verri, Arren, Lajthize (Z. Kukesit)