Remont në NST Jagodinë, 1-3 qershor kufizime energjie në disa zona në Fier

Njoftim për abonentët #Fier

Stakim, 1-3 qershor

Për shkak të remontit të parashikuar ne NST Jagodinë, në datat 1-3 qershor do të stakohet energjia në intervalin kohor 06:00-14:00 në këto zona në Fier

1-2 qershor/fidra nafte

 3 qershor

Lagjet Kallmi, Verri, Vajkan, Imshte, Jagodinë, Marinëz, Kuman, Vidhisht, Luar, pjeserisht qyteti Roskovec, Suk 1, Suk 2, Arabaj