Remontet e OST dhe OSHEE në disa NST në Berat, 1 dhe 5 qershor kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët #Berat

Stakim, 1 dhe 5 Qershor

Për shkak të remontit të OST në NST Poliçan dhe remontit të OSHEE në NST Uznove dhe Çiflig, në datat 1 dhe 5 Qershor gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Berat

Remonti i OST

1 qershor/Uzina Polican (dytesor), spitali, Bashkia, Policia, Ish Spitali Vjeter, Vodafon, Tuneli, Furra e Çelikut

Remonti i OSHEE

1 qershor/09:30-15:00

Velabisht, Rroshnik, Bregas, Duhanas, Kostren, Vodice

5 qershor/Poshnje, Kuçove, Biznese Private (Gurore), Ndermarja e Ujrave Kuçove