Remont në NST Këlcyrë, 4 nëntor kufizime energjie në disa zona në Përmet

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Këlcyrë, në datën 4 nëntor gjatë intervalit kohor 09:00-16:00 do të stakohet energjia në këto zona në Përmet

Grykë Këlcyrë, Katundishtë, Podgoran Fushë Ujëmirë, Merjemaj,

Fshati I ri, Corrogunj, Ball, Ballaban, Mazhan, Psar, Vinokash 1, 2, Komarak, Kondas, Karat, Bubes 1, Beqaraj, Qafa e rrapit, Malshovë,

Limar, Laskaj, Mbrezhdan, Riban, Fratar, Senican, Varibop, Kuqar,

Grabovë, Kuqar Fushë, Argovë, Pacomiti I ri, Pacomit, Qytet Kelcyrë,

Peshtan , Kodër, Fush Lekël, Bedyqas, Panarit, Tolar, Leskovec, Topojan, Mertinj, Benje, Xhanar, GoricË, Luare, Sukë, Zhepove, Rodenj, Pavar, Kajcë