Remont në linjën 35kV L30-23 Bistrica 2 – Delvinë, 6 nëntor kufizime energjie në disa zona në Sarandë

Për shkak të remontit të parashikuar në linjën 35kV L30-23 Bistrica 2 – Delvinë, në datën 6 nëntor gjatë intervalit kohor 09:00-15:00 do të stakohet energjia në këto zona në Sarandë

Delvinë, Bajkaj, Vanë, Palavli, Vergo, Fushë Veri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat, Isak, Kalas, Ballmatat, Rusan, Stjar, Mavropull, Shijan, Karabaxh, Lefterhor, Kakodhiq, Varfaj