Remont në NST Koplik, 16 mars kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Koplik, në datën 16 mars gjatë intervalit kohor 09:00-14:00 do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:

Pjesërisht: Lagjia “Kiras”, Lopcej, Dobraç, Shtoi i Ri, Shtoi i Vjetër, Boriç, Bashkia Koplik, Qyteti Koplik, Shkrel, Goraj, Katun Kastrati, Gradiskije, Ktosh Demiraj, Grude fushe, Gruemire cesme, Kaldrun, Sterbeq, Jubice Flake, Boric, Grill, Omaraj, Gruemire,Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend, Vukpalaj, Rrapsh, Tamare, Selce, Vermosh, Vukël