Remont në NST Krahës, 23 korrik kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët Tepelenë

Për shkak të punimeve për vendosjen e transformatorit në NST Krahës, në datën 23 korrik gjatë intervalit kohor 10:30-12:30 do të stakohet energjia në këto zona në Tepelenë
Lulëzim, Krahës 1, Krahës 2, Xhaxhaj, Levan, Bardhaj, Zhulaj, Allkomemaj, Kamçisht, Toç, Koshtan, Canometaj, Zhapokikë, Iliras, Amanikaj, Toçi Ri, Shehaj, Martalloz lab, Dhemblan, Sinanaj, Matohasanaj, Mamugjinaj, Dorëz, Kalivaç, Leshnjë, Përparim