Remont në NST Kuçovë, 6-7 Nëntor kufizime energjie në disa zona në Berat

Njoftim për abonentët #Kuçovë, #Berat

Stakim, data 4 dhe 6-7 Nëntor

Për shkak të punimeve të planifikuara në NST Kuçovë, NST Pobrat dhe NST Çiflig, në datat 4 dhe 6-7 Nëntor gjatë segmentit kohor 10:00-15:00 do të stakohet energjia pjesërisht në disa lagje të qytetit Kuçovë dhe disa zona në Berat

4 Nëntor/Lagjet: “Tafil Skëndo”, “11 Shkurti”, “Llukan Prifti”

6 Nëntor/ Pobrat, Çukalat, Slanicë

7 Nëntor/ Poshnje, Kuçovë, Biznese Private (Gurore)