Remont në NST Librazhd, 18 qershor kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të planifikuar në NST Librazhd, në datën 18 qershor gjatë intervalit kohor 04:00-06:00, do të stakohet energjia në këto zona në Librazhd:

Ballgjin, Dranovicë, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Ferrë, Dragostunje, Frarë, Gurekuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja,  Mirak Katund, Polis (Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale), Boravë, Arrëz Gizaresh,