Remont në NST Librazhd, 27 gusht kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit që do të kryhet në NST Librazhd, në datën 27 gusht gjatë intervalit kohor 10:00-14:00 do të stakohet energjia në këto zona
Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunjë, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurëkuqe