Remont në NST Përrenjas, 17 shtator kufizime energjie në disa zona në Librazhd

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Përrenjas, në datën 17 shtator gjatë intervalit kohor 09:30-13:00 do të stakohet energjia në këto zona në Librazhd

Proptisht, Rrajcë, Bardhaj, Kotodesh, Rrajcë Fushë, Kovanik, Skënderbej Sutaj Urakë Pocivallë