Remont në NST Peshkopi, 22 prill kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të planifikuar në NST Peshkopi, në datën 22 Prill do të mbeten pa energji këto zona në Dibër:

08:00-10:00

Pjesërisht qyteti Peshkopi, fshatrat Limjan, Verenjt, Radishte, Belleve, Zagrat

10:00-12:00

Tomin, Luzni, Selishte

12:00-14:00

Brezhdan, Cetush, Fushe Muhurr, Muhurr Qender, Ushtelenzi, Zdojan etj, (Kom. Tomin, Muhurr, dhe Pjeserisht Kom. Kastriot)