Remont në NST Petrushe dhe NST Guri i Kuq, 27-30 shtator kufizime energjie në disa zona në Pogradec

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 27-30 shtator do të kryhen punime në NST Petrushe dhe NST Guri i Kuq, Pa energji do të mbeten këto zona në Pogradec:


27 shtator/ 10:00-14:00Vreshtaz, Pirg, Podgorie, Nishavec, Petrushe


09:00-13:00

Ish komuna Trebinjë dhe ish komuna Velçan, Bishnicë, Pleshisht, Potgozhan


09:00-12.00 Hudenisht, Memelisht


28 shtator/10:00-14:00Vreshtaz, Pirg


29 shtator/08:00-17:00Hoshtece, Homcan dhe Homezh (Potgozhan)


30 shtator/08:00-17:00Homcan dhe Homezh/Guri I Kuq)