Remont në NST Pobrat, 3 mars kufizime energjie në disa zona në Berat

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Pobrat, në datën 3 Mars gjatë intervalit kohor

09:00-14:00, do të mbeten pa energji këto zona në Berat

Kutalli, Drenovicë, Samaticë, Rerza, Pobrat, Çukalat, Slanicë