Remont në NST Shkodra 1, 8 gusht kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët Shkodër

Data 8 gusht

Për shkak të punimeve të planifikuara për montimin e pajisjeve të reja në NST Shkodra 1, në datën 8 gusht, gjatë intervalit kohor 05:00- 07:00 do të stakohet energjia në Lagjet: “3 Heronjtë”, “Skënderbeg”, Golem, Dobraç, Ish- Uzina Telave, F.N.SH., Bardhej, Bleran, Mes, Drisht, Domen, Prekal, Kir, Rus, Grude, Guci, Hot i Ri