Remont në NST Shkodra 2, 17-18 shtator kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët Shkodër

Stakim i datës 17-18 Shtator

Për shkak të remontit të planifikuar në NST Shkodra 2, në datat 17-18 shtator do të kufizohet energjia gjatë intervalit kohor 09:00-16:00, në këto zona në Shkodër

17 shtator/Ndërmarrje “Keson”, (Ujrat e zeza të qytetit) dhe Lagjia “Xhabije”

18 shtator/14:00-16:00
Dracin, Vekshar