Remont në NST Tepelenë, 19 dhe 22 Nëntor kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët #Tepelenë

Stakim, data 19 dhe 22 Nëntor

Për shkak tē remontit të planifikuar në NST Tepelenë dhe Krahes, në datat 19 dhe 21 Nëntor do të stakohet energjia në këto zona në Tepelenë

19 Nëntor/09:00-14:00
Qyteti Tepelenë, Bençë, Legdush, Fermë, Beçisht, Dragot, Luath, Mezhgoran, Luzat, Uji i Ftohtë, Lekël, Hormovë

22 Nëntor/09:00-12:00
Lulezim, Krahes 1, Krahës 2, Xhaxhaj,Levan, Bardhaj, Zhulaj, Allkomemaj, Kamçisht, Toç, Koshtan, Canometaj, Zhapokike, Iliras, Amanikaj, Toçi Ri, Shehaj, Martalloz lab, Dhemblan, Sinanaj, Matohasanaj, Mamugjinaj, Dorëz, Kalivaç, Leshnjë, Përparim