Remont në NST Xhuherinë dhe Kocul, 10-12 dhjetor kufizime energjie në disa zona në Vlorë

Njoftim për abonentët #Vlorë
Stakim, data 10-11 Dhjetor

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Xhuherinë dhe Kocul, në datat 10-11 Dhjetor do të stakohet energjia në këto zona në Vlorë
10 dhjetor/09:00-14:00
Xhuherinë, ura e Shushicës
11 dhjetor/08:00-16:0
Kocul, Veshdanisht, Peckatrë, Treblovë, Gernec, Vllahinë, Kropishtë, Shametaj, Fengje, Peshkëpi Penkovë, Veshdanisht
12 dhjetor/08:00-16:00
Kocul, Peckatre, Treblove, Veshdanisht, Gernec, Vllahine, Kropishte, Shametaj, Fengje, Peshkepi Penkove