Remont në NST Përmet, Këlcyrë, 10 dhjetor kufizime energjie në disa zona

Njoftim për abonentët #Përmet
Stakim, data 10 Dhjetor

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Përmet, Këlcyrë, në datën 10 do të stakohet energjia në këto zona
10 dhjetor/09:00-11:00/Përmet

12:00-14:00/ Këlcyrë

14:00-16:00/Këlcyrë, Grykë Këlcyrë, Qafa e Rrapit, Malshovë, Limar, Laskaj, Mbrezhdan, Riban, Fratar, Senican, Varibop, Kuqar, Grabovë, Kuqar Fushë, Argovë, Pacomiti i Ri, Pacomit, Bedyqas, Panarit, Tolar, Leskovec, Topojan, Mërtinj, Bënjë, Xhanar, Goricë, Luarë, Sukë, Zhepovë, Rodenj, Pavar, Kajcë, Peshtan, Kodër, Fushë Lekël, Kondas, Katundishte, Podgoran, Ujëmirë, Merjemaj, Fshati i ri, Corrogunj, Ball,
Ballaban, Mazhan, Psar, Vinokash, Komarak, Karat, Bubes 1, Beqaraj

12 dhjetor/09:00-14:00
Qafa e Rrapit, Malshovë, Limar, Laskaj, Mbrezhdan, Riban, Fratar, Senican, Varibop, Kuqar, Grabovë,
Kuqar Fushë, Argovë, Pacomiti I ri, Pacomit, Bedyqas, Panarit, Tolar,Leskovec, Topojan, Mertinj, Benje, Xhanar, Goricë, Luarë, Sukë,
Zhepovë, Rodenj, Pavar, Kajcë