Remont në NST Zues, NST Dobraç dhe NST Vrakë, në datat 30 qershor-3 korrik kufizime energjie në disa zona në Shkodër

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Zues, NST Dobraç dhe NST Vrakë, në datat 30 qershor-3 korrik do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër

30 qershorZues, Oblikë, Muriqan

1 korrik/09:00-09:30/13:30-14:00

Pjesërisht qyteti Koplik, Shkrel, Kastrat, Goraj, Katun, Kastrati, Gradiskije, Ktosh, Demiraj, Hot,Grudë fushe, Gruemirë cesme, Kaldrun, Stërbeq, Jubicë, Flakë, Kelmend

2 korrik/09:00-16:30

Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, lagjia Kiras, Lopcej, Boriç, Dobraç

3 korrik/09:00-15:00

Boriç, Gril, Omaraj, Gruemirë, Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash