Remont në n/stacionin e Matkës e Pobratit, kufizim energjie në disa komuna në Fier e Berat

Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike  OSHEE njofton  për kufizim të energjisë  gjatë  ditës së sotme  si pasojë e riparimeve  që do të kryhen  në  n/Stacionet Matkë dhe Pobrat.
Si rezultat i ketyre  punimeve  do të ketë  kufizim të energjisë elektrike  nga ora 10:00 deri ne orën 15:00   në n/stacionet : Matke dhe Pobrat,
në rrethin Berat Komuna Çukallate; Komuna Kutalli si dhe në  rrethin Fier   Bashkia Roskovec ; Komuna Kurjan; Komuna Strumë.