Remont në segmentin NST Smokthinë-Gjorm dhe në linjën 35kV L30 – 31/2 Uji i Ftohtë – Radhimë – Orikum, 1-2 prill kufizime energjie në disa zona në Vlorë

Për shkak të punimeve për investimin që po kryhet nga kompania OSSH në segmentin NST Smokthinë-Gjorm ku po rikonstruktohet rrjeti i tensionit të mesëm që përfshin rikonstruksion të kabinave dhe rrjetit TU me kabëll ABC, në datën 1 prill do të stakohet energjia gjatë intervalit kohor 08:00-15:30 do të stakohet energjia në këto zona në Vlorë:

1 prill/Lepenicë, Gjormë, Gumenicë, Fushë Gumenicë, Sye Kuqe, Brusnjë, Kote08:00-08:30Himarë, Qeparo, Kudhës

2 prill

Për shkak të punimeve në linjën 35kV L30 – 31/2 Uji i Ftohtë – Radhimë – Orikum, gjatë intervalit kohor 06:00-07:00 do të stakohet energjia në këto zona në Vlorë:Radhimë, Tragjas, Dukat, Fshat Dukat, Llogara, Jonufër, Orikum, Shën Thanase