Remont në zbarrat 10kV në NST Shupenzë, 25 shtator kufizime energjie në disa zona në Bulqizë

Njoftim për abonentët Bulqizë
Stakim i datës 25 Shtator

Për shkak të remontit të planifikuar në zbarrat 10kV në NST Shupenzë, në datën 25 shtator gjatë intervalit kohor 10:00-15:00 do të stakohet energjia në këto zona në Bulqizë

Zall Strikçan, Zallë Sopot, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomericë, Okshtun, Trebisht, Gollobordë, Gjoric, Zerqani, Ostreni i Madh, Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Zogaj