Remont në zbarrat 110 kV të NST Librazhd dhe linjat 110kV L110-16/2 Fibër – Librazhd, 29 tetor kufizime energjie në disa zona

Njoftim i OST për abonentët Librazhd
Stakimi, data 29 Tetor

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në zbarrat 110 kV të NST Librazhd dhe linjat 110kV L110-16/2 Fibër – Librazhd.
linjën 110kV L110-16/3 Përrenjas – Librazhd, në datën 29 tetor gjatë intervalit kohir 02:00-08:00 do të stakohet energjia në këto zona në Librazhd

Ballgjin, Dranovicë, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman,
Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunjë, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurëkuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushë Bushë, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skodë, Vale,
Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh,
Proptisht Pogradec, Stravaj, Rastan, Prrenjas, Fshat qendër, Shqiponjë, Stranik, Stravaj, Vishok, Skroskë, Peshtan, Pishkash, Selishtë, Varovë, Luqinjë, Qukës, Rrajcë, Bardhaj, Kotodesh, Rrajcë Fushë, Kovanik, Skënderbej, Sutaj, Urakë, Pocivallë, Katjel