Remont në zbarrat 35 e 10kV të NST Batër, 21-22 shtator kufizime energjie në disa zona në Bulqizë

Në vijim të planit të remonteve, në datat 21-22 shtator është planifikuar të kryhet remont në zbarrat 35  e 10kV të NST Batër, gjatë intervalit kohor  10:00-16:00.

Pa energji do të mbeten këto zona në Bulqizë:

21 shtator/Fabrika e Pasurimit Batër, Miniera Karap Lika.

22 shtator/Zall Strikçan, Zallë Sopot, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomericë, Okshtun, Trebisht, Gollobordë, Gjoric, Zerqan, Ostren i Madh,Gjoricë, Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Zogaj,

Shupenzë