Remont

Në vijim të investimit për mirëmbajtjen e rrjetit, në datat 21-22 tetor do të stakohet energjia në disa fidera të NST Shkodra 3. Pa energji do të mbeten këto zona në Shkodër:

21 tetor/ 09:00-14:00

 Lagjia “Kiras”

22 tetor/09:00-15:00

Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, lagjia “Kiras”, Lopçej, Boriç, Dobraç