Remontet e OSHEE në n/stacionin Librazhd, në 2 dhe 4 mars pa energji disa zona

Për shkak të punimeve për mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes, OSHEE njofton se do të kryejë stakimin e energjisë, në n.stacionin Librazhd, në datën 2 mars nga ora 09:00-12:00.

Zonat që mbeten pa energji janë: Babje, Buzgar,

Drapata, Hotolisht, Dragostunje, Ferrë, Frarë, Hotolisht, Gurekuqe dhe Heci Xhyrë

Në datën 4 mars nga ora 09:00-12:00 do të mbeten pa energji këto zona: Arrëz-Gizavesh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh, Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, Gurakuq, Kuturman.